„Ha új, boldog Magyarországot akartok fölépíteni, térjetek vissza gyökereitekhez, ezer éves kultúrátoknak ahhoz a csodás örökségéhez, amelynek világában egyet jelentett, kereszténynek, magyarnak és európainak lenni."

/II. János Pál pápa/

Közi Horváth József Népfőiskola Agyagosszergény

A szeretet mindent legyőz – Posztumusz Agyagosszergény díszpolgára lett a mártírsorsú Németh Antal püspöki tanácsos
20 év múlva a Marson – Tablópályázat 5-8., illetve 9-12. évfolyamos tanulók számára
„Pro Patria” – A millenniumi ünnepségsorozatot idézték meg Agyagosszergényben
Apor Vilmos mártíromsága Közi Horváth József feldolgozása nyomán - ösztöndíj pályázat
Honismereti kirándulás az összetartozás jegyében
Mind zarándokok vagyunk
Dr Pető Péter, a Nemzeti Fórum Győr-Moson-Sopron megyei elnökének szavai
Küldetést teljesítünk
Mariazell-i zarándokút
Püspöki szentmisével kezdődött az egyházi emlékünnepség, méltatta az országot a főherceg
Fórum a csipkék között
Eligazodunk a horgolás tudományában!
A lámpás fénye kihunyt
Emlékezés Endrédy Vendel O.Cist. néhai zirci apátra
A Közi Horváth Józsaef Népfőiskola közhasznúsági jelentése - 2014

A szeretet mindent legyőz
Posztumusz Agyagosszergény díszpolgára lett a mártírsorsú Németh Antal püspöki tanácsos

November 20-án, halálának 65. évfordulóján tartott megemlékezést a Közi Horváth József Népfőiskola a mártírsorsú Németh Antal püspöki tanácsosról, Agyagosszergény egykori szülöttjéről. A résztvevők néma főhajtás mellett megkoszorúzták sírhelyét a község temetőjében, majd a szentmisét követően a helyi Művelődési Házban folytatódott a megemlékezés. Petes Róbert teológus, egyháztörténész „Kockázatok latolgatás nélkül” címmel tartotta meg előadását, melynek első felében a mintegy félszáz jelenlévő megismerhette a magyar katolikus egyház helyzetét a pártállam korszakában, illetve bepillantást nyerhetett a kommunista egyházüldözés módszereibe. Ezt követően egy személyes történet, Búzás József tanúságtevő élete került bemutatásra. A győri egyházmegyés pap nemzedékével együtt megtapasztalta a 20. századot uraló két nagy diktatúra agresszivitását, és tetteivel olyan választ adott rá, amelynek története bármely korban például szolgálhat, és segítséget, iránymutatást nyújthat szolidaritásból, hűségből, emberségből. Búzás József története a korszakban működő struktúrákon túl betekintést nyújtott az emberi élet különböző határhelyzeteibe. Az előadást követően került sor Radics Attila önkormányzati képviselő részéről a posztumusz díszpolgári cím ismertetésére. Az elismeréssel járó oklevelet a család leszármazottjainak nevében Németh Vilma vett át. Népfőiskolánk október 26-án levélben fordult Agyagosszergény Község Önkormányzatának képviselő-testületéhez, melyben kérte a posztumusz díszpolgári cím megítélését. A rendezvény zárásaként került sor az idei Közi Horváth József Ösztöndíj pályázat eredményhirdetésére. Az ösztöndíj részét képező esszé idei témája: Apor Vilmos mártíromsága Közi Horváth József feldolgozása nyomán. Az idei esztendőben a népfőiskola által megítélt 50 ezer forintos ösztöndíjat Kiss Evelin, a Szegedi Tudományegyetem hallgatója vehette át Póczáné Németh Alojzia elnök asszonytól. Az est során közreműködött Sajtos Gabriella, aki Pilinszky János: Imádságért című művéből mondott el részletet.

Németh Antal püspöki tanácsos:

(Fertőszergény, 1914. június 2. – Győr, 1950. november 20.)
1939. június 18-án teológia tanulmányai befejeztével Grősz József püspök, szombathelyi apostoli kormányzó szentelte áldozópappá.
Újmisésként Fertőszentmiklósra került segédlelkésznek.
1947-ben az újonnan létesített Egyházmegyei Gazdasági Hivatalba kapott kinevezést egyházmegyei számvevőként az akkori hivatalvezető mellé. Feladatát egészen haláláig ellátta.
1950-ben halt meg életének 37., áldozópapságának 12. évében.
Papp Kálmán győri püspök 1950. november 30-án megjelent körlevelében a következőket írta róla:
„…Távozása súlyos vesztesége a főpásztornak, akinek egyik leghűségesebb munkatársa volt, s aki nem csekély anyagi gondjait három esztendő óta áldozatos lélekkel hordozta. […] Amikor pedig a szenvedés nehéz órái ütöttek számára akkor is minden gondolata és imádsága egyháza és egyházmegyéje volt, amelyet egész papi életén át hűséggel és odaadással szolgált.”
Németh Antalt a kommunista diktatúra kezdeti éveiben többször is bántalmazták, amiért nem volt hajlandó kiadni a reá bízott egyházi vagyont és a vele járó titkokat. Főpásztora ugyan felajánlotta neki a külföldre távozás lehetőségét, a püspöki tanácsos azonban azt elutasította. Agyagosszergény egykori szülöttjéről, a mártírsorsú papról a mai napig keveset tudunk. Szülőfalujának képviselő-testülete a Közi Horváth József Népfőiskola kérelme alapján posztumusz díszpolgári cím odaítéléséről döntött.


"Pro Patria"
A millenniumi ünnepségsorozatot idézték meg Agyagosszergényben

A 2000. évi községi millenniumi ünnepségsorozatra emlékeztek szeptember 26-án, Agyagosszergényben az „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” országos rendezvény keretében. Az önkormányzat és a Közi Horváth József Népfőiskola szervezésében megvalósult programokban kerékpáros túra, kiállítás és filmvetítés is gazdagította többek között a rendezvényt.
A Pro Patria címmel berendezett időszaki fotókiállítás a 15 évvel ezelőtti három napos eseményeket hivatott megidézni. A megnyitón Szalai Istvánné polgármester (akkori önkormányzati képviselő és Művelődési Ház vezető) köszöntőjében azt mondta, hogy érdemes a képek előtt megállni és megtalálni másfél évtizeddel ezelőtti önmagunkat. Kiemelte, mint a rendezvénysorozat egykori szervezője, hogy összetartás nélkül ekkora rendezvényt egy ilyen kis településen nem lehetett volna megszervezni. A kiállítást Mentes Alajos akkori polgármester nyitotta meg. „Ugye akkor még nem kellett szemüveget viselnem, most már kell. Ez a különbség” – utalt a pár perccel korábban elhangzottakra, mosolyt csalva az arcokra. Beszédében a település egykori vezetője elmondta, hogy a millenniumi események előtt egy évvel, 1999-ben avatták fel a települési zászlót és címert, mely szintén jelentős esemény volt a község életében. A millenniumi zászlót Dr. Németh Évától vette át az akkori polgármester, aki a helyettes államtitkárt idézte: az országzászló összegyűjti az egy nemzethez tartozókat, a települészászló a község lakóit, a millenniumi zászló pedig az ezer éves nemzetet. Az ünnepségsorozat egyik kiemelt programja volt az Agyagosszergényből elszármazottak világtalálkozója, mely ekkor került először megrendezésre. Ezzel kapcsolatban Mentes Alajos bizodalmát fejezte ki, hogy legkésőbb négy év múlva, tehát húsz év elteltével ismét összegyűlhetnek a községből elszármazottak. „Őrizzük meg múltunkat és így tekintsünk a jövőbe” – zárta gondolatait az egykori településvezető.
Az este során egy negyven perces filmet vetítettek le, mely az agyagosszergényi millenniumi ünnepségsorozat legjelentősebb pillanatait elevenítette fel.
Agyagosszergény újkori történelmének legjelentősebb eseménye méltán kerülhet be a települési értéktárba. Az időszaki kiállítás október 23-ig látogatható a Művelődési Házban.


Honismereti kirándulás az összetartozás jegyében

Az agyagosszergényi Közi Horváth József Népfőiskola 2015. július 11-12-én kirándulást szervezett Ópusztaszerre, a Nemzeti Történeti Emlékparkba, a nemzeti összetartozás kifejezésének egyik legjelentősebb színhelyére, illetve a Lakitelek Népfőiskolára.
A jelenkori Agyagosszergényi összetartozás jeles példája volt ez a kirándulás (40 fővel), hiszen nemcsak a népfőiskola alapítói, hanem az önkormányzat, a helyi Fidesz csoport, az Ezüstfenyő Nyugdíjas Klub és a fiatalok egy csoportja is képviseltette magát, azaz mindazok, akik aktív látogatói, résztvevői, támogatói a népfőiskola rendezvényeinek.
Korán reggel indultunk, gyönyörű időnk volt. Fekete Győző, a népfőiskola „állandó” idegenvezetője kalauzolt bennünket utunk során felhívva figyelmünket a nevezetességekre, amelyek előtt/mellett elhaladtunk, s rövid anekdotákkal tette élményszerűvé a tájékoztatást.
Megérkezve Ópusztaszerre először a Rotunda épületébe mentünk. Itt kapott helyet Feszty Árpád gyönyörű festménye „A magyarok bejövetele” vagy más néven a Feszty-körkép a nemzeti romantika egyik legjelentősebb képzőművészeti alkotása. A 120 méter hosszú és 15 méter magas panorámakép hatalmas méretével és csodálatosan megkomponált történelmi eseményével elbűvölt mindnyájunkat. A zenei aláfestés pedig tovább fokozta ezt az élményt.
Ámulatba ejtő! Csodálatos! Hűha! A magyarság történelmében döntő jelentőségű esemény, a honfoglalás egy elképzelt eseménysora ilyen és ehhez hasonló kifejezéseket csalt a közelemben lévő szemlélődők ajkára.
Az épületben megtekintettük még a numizmatikai kiállítást, a Promenád tárlatot, amely a millennium korát egy nagyvárosi és egy kisvárosi korzót, sétáló utcát mutat be, üzletekkel, korhű ruhát viselő alakokkal. Az Emlékpark területén, a Romkertben látható Szer-monostor maradványai között leginkább a fiatalok és a gyerekek időztek, a felnőttek az alapmaradvány mellet állva egy kis képzelőerővel visszautazhattak a középkor idejére és lehetőségük nyílt elmélkedésre. A park Szabadtéri Néprajzi Gyűjteménye (az ország 5 skanzenjének egyike) a XX. századi falvak és tanyavilág életébe engedett betekintést. Átléphettük a korabeli iskola, posta, szatócsbolt, pékség, gátőrház, szélmalom küszöbét is. Megelevenedett a múlt, s ezzel még nem volt vége az időutazásunknak. A Nomád Parkba érve feléledt az eurázsiai sztyeppek korai világa is. A lelkes hagyományőrzőknek köszönhetően betekintést nyerhettünk a honfoglaló magyarok életmódjába is. A foglalkoztató jurtában a rézdomborítás folyamatát láthattuk. Ezt követően lovasbemutatón vettünk részt. Az izgalmas harci jelenetekben bővelkedő eseménnyel zárult a programunk Ópusztaszeren.
Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark életfilozófiája: „Ópusztaszer hazavár”. Valóban nagyszerű élmény volt itt lenni. Mi minden jutott eszembe, amikor megpróbáltam összegezni az itt eltöltött nap bennem ébresztett legfontosabb gondolatait?
Nos, ezek a Magyarság, Nemzeti érték, Hagyományőrzés, Összetartozás!
Utunkat folytatva, a kirándulás következő állomása a „szellemi Ópusztaszer”, azaz a Lakitelek Népfőiskola volt. Esténket, illetve a vasárnapot Lezsák Sándornak, a népfőiskola alapítójának meghívására tölthettük itt el.
Lezsák elnök úr meghívása nagy megtiszteltetés számunkra, hiszen sokat hallottunk az ő sokrétű tevékenységéről, valamint a népfőiskoláról.
Szombaton a kora esti órákban érkeztünk Lakitelekre, s miután elfoglaltuk szállásunkat és megvacsoráztunk, Belicza András, a népfőiskola munkatársa tájékoztatást tartott az intézmény jelenéről és terveiről. Ezt követően megtekintettük az Agócs Sándor és Balogh László rendezésében készült „A vers ereje, Kádár félelme” című dokumentumfilmet. A mély gondolatokat ébresztő percek után legtöbben éltek az intézmény adta lehetőséggel, s egyet csobbantak a helyi uszodában. Későre járt már, amikor nyugovóra tértünk.
Vasárnap délelőtt Bagi Ferenc lakiteleki plébános mutatott be szentmisét a népfőiskola területén található Szent István kápolnánál. Nagy örömmel és elismeréssel köszöntötte csoportunkat. A szentmisét követően Loksa Gábor, a népfőiskola munkatársa tartott vendégvezetést a népfőiskola területén. Megismerhettük az itt álló épületeket, s betekintést nyerhettünk a bennük folyó tevékenységekről. Bámulattal hallgattuk gazdag ismertetőjét: szabadegyetemek, kutatómunkák (határon innen és túl), versenyek és folytathatnánk tovább a sort, mind-mind szerepelnek a repertoárban. Ebéd után még egyszer végigjártuk a népfőiskola ámulatba ejtő parkját, amelyet több száz tő virág díszít, körül övezve nagyjainkat, akiknek emlékszobrot állítatott az utókor. Hazaindulásunk előtt Bagi atya invitálást elfogadva megtekintettük a település Templom terét és bemutatta nekünk a katolikus templomot, illetve nagy szeretettel vezetett körbe bennünket a Plébánián.
Szellemiekben és lelkiekben gazdagodva tértünk haza kisfalunkba, hogy tovább tervezgessük jövőnket a Kárpát-medencei népfőiskolai hálózat tagjainak sorában.
Póczáné Németh Alojzia


Mind zarándokok vagyunk

„Immáron már hagyomány, hogy településünk búcsújához kötődően a Közi Horváth József Népfőiskola kiállítást szervez a múlt értékeiből, hogy a jelen kor emberei tanuljanak és épüljenek belőle és a hagyományt átvigyék a következő generáció számára. Ebben az évben a kiállítás témája a valláshoz azon is belül a zarándokláshoz kötődik” – kezdte megnyitóját Szarka Gábor plébános.
SA népfőiskola az idei évben „Mind zarándokok vagyunk” címmel szervezte meg Szent László napi búcsúi kiállítását, melynek célja volt, hogy bemutassa, hogy az elmúlt évtizedekben milyen búcsújáróhelyeken jártak az agyagosszergényiek, illetve hogy újabb területe kerüljön felkutatásra a helyi – jelen esetben egyházi – értékeknek. A népfőiskola tagjai ugyanis az idei esztendőben is házról-házra járva gyűjtötték a témához kapcsolódó fotókat, emléktárgyakat.
A kiállítás megmutatta, hogy milyen erős és gazdag hitélettel rendelkeztek a múltban és bírnak a jelenben az agyagosszergényiek. A szervezők szerettek volna minden olyan zarándokhelyet bemutatni, ahol korábban jártak a község lakói. Így a magyarországi búcsújáróhelyek mellett Csíksomlyótól Fatimáig, Rómától Czestochowáig, Mariazell és Lourdes is megelevenedett az érdeklődők előtt. Érdekessége volt a kiállításnak egy útifilm vetítése, mely 1999-ben készült az Agyagosszergény – Vitnyéd közös Lourdes-i zarándokútról.
Szarka Gábor atya megnyitójában úgy fogalmazott: „Függetlenül az évszázadok során elszenvedett hatásoktól, a zarándoklat ma is megtartja azokat az alapvető jegyeket, melyek lelkiségét meghatározzák. Eredeti és lényeges: a zarándoklat, mint „vándorlás a szentély felé”, az Isten országa felé tartó vándorlás pillanata és hasonlata. A meglátogatott kegyhelyekről a zarándokok már ősidőktől fogva szeretnek „emlékeket” magukkal vinni. Az egyháznak pedig feladata, hogy a különböző tárgyak, képek, könyvek a szent hely hiteles szelemét közvetítsék. Ez a kiállítás ezekből az emlékekből ad ízelítőt. A fotók, a szentképek, rózsafüzérek és más kegytárgyak, emlékek hordozzák magukban a kegyhely szentségét, Isten jelenlétét. A kiállítást megtekintve, őseink hitét látva bennünk is szülessék meg az elhatározás, hogy mi is elzarándokolunk egy-egy kegyhelyre, hogy hitünkben megerősödjünk, hitünkért áldozatot hozzunk.” Megnyitóját Sík Sándor Az andocsi Máriához című versével zárta.
A kiállítást megelőzően ünnepi szentmisét mutatott be Szarka Gábor, ahol a búcsúi hagyományoknak megfelelően az ifjúság állt körbe az oltárt.Küldetést teljesítünk
Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napján Agyagosszergényben

A Közi Horváth József Népfőiskola kezdeményezésére első alkalommal emlékeztek meg Agyagosszergényben június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napjáról a Templom téren, a megújult Trianon Emlékműnél.
Szalai Cserne – a megemlékezés moderátora – köszöntőjében Kós Károly 1921-ben írott Kiáltó Szó című röpiratából idézett, csakúgy, mint Dr. Pető Péter ünnepi szónok. A Nemzeti Fórum Győr-Moson-Sopron megyei elnöke kiemelte: Megyénk az egyedüli olyan Trianon után kialakult új megye, amelyet a történelem vihara még tovább sújtott, hisz az 1947-es párizsi békeszerződés további három, régebben Moson vármegyei települést csatolt el az országtól, a mai emléknapon erre is emlékezünk.
Hangsúlyozta: Magyar az, aki makacsul megőrizte a nyelvét ott is, ahol elszakítva távol élt az anyaországától, de kitartóan megőrizte viseletét és passzívan ellenállva megőrizte magyar tartását.
A magyarság összetartozásáról szólva a népfőiskolai tevékenység fontosságáról beszélt: Küldetést teljesít ezzel összefüggésben a Közi Horváth József Népfőiskola is, amikor a Nemzeti Fórum által megálmodott, a Kárpát-medencét felölelő népfőiskolai hálózat részeként éppen itt, agyagosszergényi központtal tesz sokat kultúránk és nemzettudatunk fennmaradásáért.
A megemlékezés végén Dr. Pető Péter, Szalai Istvánné polgármester és Póczáné Németh Alojzia, a népfőiskola elnöke közösen koszorúzták meg az emlékművet. A szép számmal megjelent megemlékezők pedig egy-egy mécsest helyeztek el.
A rendezvényen az Ezüstfenyő Nyugdíjasklub nemzeti dalokat énekelt, Sas Eszter, Szalai Dániel verset mondott, míg Mentes István gróf Apponyi Albert „védőbeszédének” egy részletét olvasta fel.
A megemlékezés a Himnusz eléneklésével zárult.


Mariazell-i zarándokút

"...felméne a hegyre, és a mint leül vala, hozzámenének az ő tanítványai” – olvasható Máté evangéliumában.
A Közi Horváth József Népfőiskola szervezésben Agyagosszergényből mintegy ötvenen zarándokoltak el május 30-án Mariazellbe. Az út során első alkalommal a Semmering hágó mellett a Sonndweinstein hegy oldalán 750 m magasan fekvő Maria Schutz-i szép barokk kegytemplomot tekintettük meg, ahol lehetőség nyílt a főoltár mögötti gyógyító forrással bekenni szemünket, homlokunkat. Közös imádság és egy Mária éneket követően folytattuk utunkat. A Semmering hágón (985m) van két tartomány Alsó-Ausztria és Stájerország határa. A közeli Mürzzuslag város után, a Mürz folyó völgyében haladva hamarosan Neuberg-be érkeztünk, itt áll az 1327-ben alapított egykori cisztercita apátság, a hatalmas gótikus stílusú templom és kolostor együttes. Áthaladva a kolostor udvarain láthattuk Ferenc József vadászkastélyát, majd a templomban és a kerengőben tettünk látogatást. Mindezek után érkeztünk meg a délutáni órákban Mariazellbe, ahol több mint másfélszáz magyar zarándoknak mutatott be szentmisét Szarka Gábor agyagosszergényi plébános a kegykápolnánál. Zarándoklatunk során megemlékeztünk Mindszenty József hercegprímásról is, akit negyven évvel ezelőtt bekövetkezett halálát követően, 1975. május 6-án a kegytemplom Szent László kápolnájában helyeztek végső nyugalomba.
Zarándokutunk során - népfőiskolai utazásaink állandó kísérőjének - Fekete Győző idegenvezetésének gazdag ismereteivel is gyarapodtunk.


Püspöki szentmisével kezdődött az egyházi emlékünnepség, méltatta az országot a főherceg

„Ha van egymillió imádkozó magyar, nem félek a holnaptól" – idézte Mindszenty József hercegprímás szállóigévé vált szavait Habsburg-Lotharingiai Mihály főherceg az agyagosszergényi emlékünnepségen.
– A püspök úrtól levelet, a pápától képet is kaptam kilencvenedik születésnapomra. Igen örülök, hogy a püspök úrnak élőszóban köszönhetem meg a kedvességét – mondta csillogó szemekkel Tóth Kálmánné agyagosszergényi lakos, akinek sikerült a főherceggel és feleségével is pár barátságos, szívélyes szót váltania.
A helyiek nagy lelkesedéssel fogadták dr. Pápai Lajos megyés püspököt és Habsburg-Lotharingiai Mihály főherceget, a Mindszenty Alapítvány elnökét a hétvégén. A prominens személyiségek a Közi Horváth József Népfőiskola alapítója, Szalai Viktor meghívására érkeztek a településre, hogy megemlékezzenek Boldog Apor Vilmos vértanú püspök halálának 70., illetve Mindszenty József hercegprímás halálának 40. évfordulójáról. A püspöki ünnepi szentmisét követően Habsburg-Lotharingiai Mihály megkoszorúzta Közi Horváth József lelkész, országgyűlési képviselő, a falu szülöttjének sírját.
– Én hozzá imádkozom, mert tudom, szent volt – idézte Boldog Apor Vilmos püspök gyóntatójának szavait előadásában dr. Pápai Lajos megyés püspök. Kitért arra is, hogy egy különösen sugárzó evangéliumi élet példaképét állítják az idei Apor-évvel egyházmegyéjük papjai és hívei elé: boldog Apor Vilmos vértanú püspökét, vértanúságának 70. és pappá szentelésének 100. évfordulója alkalmából.
Mindszenty József bíboros, hercegprímás életének szellemi örökségéről Habsburg-Lotharingiai Mihály főherceg szólt.„Ha van egymillió imádkozó magyar, nem félek a holnaptól" – elevenítette fel Mindszenty szállóigévé vált gondolatát. A főherceg a Kisalföld érdeklődésére kifejtette, meggyőződése, hogy jó úton halad az ország. „Ha nem is politizálok, figyelem a történéseket. Keresztény kormányunk van, olyan elveket valló, amelyek fontosak a magyarság számára. Már az Alaptörvényünk is az Isten szóval kezdődik. Az országot ért külső-belső meg nem értések pedig csak aláhúzzák, a jövő, a szellemi megújulás Magyarországról fog érkezni" – nyilatkozta a Budapesten élő főherceg, a Mindszenty Alapítvány elnöke, aki Magyarországon a Szuverén Máltai Lovagrend nagykövete.

Gosztonyi Miklós
KisalföldFórum a csipkék között

Szép számú érdeklődő jelenlétében zajlott március 14-én, szombaton Agyagosszergényben a Győr-Moson-Sopron Megyei Értéktár Bizottság (MÉB) roadsow-jának harmadik állomása. Itt is, most is az értékek, az értékmentés és az értéktárak tevékenysége állt a program középpontjában. A Közi Horváth József Népfőiskola alapítója, Szalai Viktor és a megyei közgyűlés alelnöke, Ivanics Ferenc köszöntő gondolatait követően dr. Pető Péter, a megyei közgyűlés alelnöke, a MÉB elnöke a nemzeti értékpiramis rendszerét, illetve a hungarikum törvény főbb rendelkezéseit ismertette. Ezt követően Hutflesz Mihály, a Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület alelnöke Kapuvár és környékének értékeire hívta fel a figyelmet, majd Póczáné Németh Alojzia, a népfőiskola elnöke Agyagosszergény értékeiről tartott előadást. A helyi értékek vonatkozásában kiemelte Szigethy Istvánné csipkekészítő tevékenységét, aki a falu díszpolgáraként az eseményt is megtisztelte jelenlétével. A program zárásaként az érdeklődők a höveji csipkékből készült kamara kiállítást, a népfőiskola bemutatkozó dokumentumait, valamint a falu életét megjelenítő nagyméretű fotókat tekinthették meg.

www.gymsmo.hu

Eligazodunk a horgolás tudományában!

Engedjék meg, hogy röviden górcső alá vessem a Közi Horváth József Népfőiskola által szervezett horgolás tanfolyamot.
Edison azt mondta, ha valamibe belevágunk és eredményeket akarunk elérni, három dologra van szükségünk. Az első a kemény munka. A második a feladat elvégzése, a harmadik pedig a józan ész.
Jelentem: a tanfolyamon részt vevő célcsoport valamennyi tagja rendelkezett ezzel a három dologgal.
Miért merem ezt kijelenteni? Azért, mert hétfőnként, hosszú téli hónapokon keresztül keményen „dolgoztunk” a programunk megvalósításán.
Csak zárójelben említem újra: - horgolást tanultunk!!!
Tanítónk Hámor Józsefné, Etelka volt, aki végtelen toleranciával, pedagógiai érzékkel oktatott bennünket.
Csapatunk igencsak eltérő korcsoportot alkotott, a 12-13 évestől a 60 évesig hétről-hétre „beültünk” a Művelődési Házba, amely otthont adott a tanfolyamnak. Tettük a dolgunkat, először persze bizonytalanul, de annyi biztatást, dicséretet kaptunk Etelkától, hogy magunk is elhittük, megy ez nekünk. Pedig hányszor, de hányszor bontottuk fel az elhibázott láncszemgyűrűket. Nem lehetett bennünket eltántorítani a feladattól, és elég rövid idő alatt a józan eszünkre is szükség volt. Képzeljék el!
Megtanultunk újra számolni, horgolási képről olvasni. Sokszor váratlan helyzetekkel találtuk szembe magunkat.
Magasítás 3 szem? A rajzokon, melyeket Etelka gondosan, saját kezűleg készített nekünk, már nem is jelzett, mégis mindenki tudta, hogy kell.
Említésre méltó a tanfolyam koncepciója. Az ünnepkörökhöz igazodva horgoltunk harangokat, angyalokat, csillagokat, kosarakat, tojásokat, tyúkokat és persze terítőket is. Közben szerényen megünnepeltük tanfolyamvezetőnk névnapját és születésnapját. Hosszú sorokon keresztül lehetne még ecsetelni a tanfolyam pozitív hatását. Bátran ki merem jelenteni, hogy jó volt ehhez a közösséghez tartozni, mivel hétfőnként néhány órára elfelejtettük gondjainkat, csak a kezünk járt, na meg a szánk is.
Köszönöm, köszönjük a szervezőknek a lehetőség biztosítását, Etelkának a kitartó tanítást.
Kérjük, ne lankadjon a lelkesedés a jövőben sem, hiszen egy amerikai mondás szerint:
Semminek nincs vége, amíg be nem fejeződött.
Várjuk a folytatást!
Oprah Winfrey szavaival zárom gondolataimat: Az élet nagy titka az, hogy nincs nagy titok. Bármi legyen is a célod, elérheted, ha hajlandó vagy érte tenni.
Őszinte tisztelettel jegyeztem le gondolataimat: Ratatics Tiborné, horgoló-tanonc.

Március 2-án zárult le a népfőiskola négy hónapon át tartó tanfolyama. A résztvevők novembertől minden hétfőn másfél-másfél órán át sajátították el a horgolást és fejlesztették kézügyességüket. A záró alkalmon 16-an vehettek át oklevet a népfőiskola elnökétől Póczáné Németh Alojziától. A foglalkozásoknak az önkormányzatnak köszönhetően a Művelődési Ház adott otthont. A részvétel mindenkinek ingyenes volt, annak teljes költségét a népfőiskola biztosította. A tanfolyam a Lakitelek Népfőiskola támogatásával valósult meg.


A lámpás fénye kihunyt

„Az élet, a maga küzdelmével, zajával, a maga céljaival, izgalmával és szép szabad gondjaival átköltözik lassan a völgy másik oldalára. […] Egészen lassan és észrevétlenül költözik át, olyan lassan, hogy nem is lehet meglátni majd. […] Nem is lehet meglátni majd, csak egyszer nem lesz már itt többé. Elillan csendesen, mint az idő… […] Elillan csöndesen, mint az esti szellő. Az élet. /Wass Albert: Mire a fák megnőnek/Koloszár Alfonz és Horváth Piroska emlékére, „Egy tanító házaspár élete” címmel tartott megemlékezést a Közi Horváth József Népfőiskola 2015. március 1-én. A lámpás fénye kihunyt - mondta megnyitójában Póczáné Németh Alojzia elnök asszony, utalva arra, hogy régen lámpásnak nevezték a falu megbecsült tanítóját. Szalai Istvánné polgármester asszony köszöntőjében Piroska tanítóra, mint a település díszpolgárára emlékezett. A visszaemlékezések előtt Szalai Viktor népfőiskolai alapító köszöntötte a megjelenteket, majd a helyi Művelődési Házban megjelentek meghallgathatták Ady Endre: Üzenet egykori iskolámba című versét. Az emlékrendezvényen került bemutatásra a Hűséggel a katedrán című könyv is, melyben külön fejezetet szenteltek a szerkesztők Koloszár Alfonz tanítónak. A megyei honismereti munkacsoport tagjai pedig egy irodalmi műsorral emlékeztek tanár úrra. Iván Józsefné felidézte a Piroska tanítóval folytatott személyes beszélgetéseket az anyaggyűjtésről. A megemlékezés végén Tamás gyermekük - Piroska lányuk szintén jelen volt – köszönte meg, hogy a népfőiskola befogadta a rendezvényt és, hogy a település megőrzi szüleik emlékét. „A hiány fájdalma még sokkal erősebb, mint az emlékezés szépsége” – fogalmazott.


Emlékezés Endrédy Vendel O.Cist. néhai zirci apátra

A néhai zirci apátra, Endrédy Vendelre emlékeztek a Közi Horváth József Népfőiskolán (január 17-18.), születésének 120. évfordulója alkalmából. A kétnapos rendezvény első napján szülőfalujában, Fertőendréden mutatott be szentmisét Főtisztelendő Dékány Á. Sixtus O.Cist. zirci apát, melyet a nagylózsi Bel Canto Vegyeskar zenei áhítata követett. A Szent István templomban tartott megemlékezést Őrfi Mária személyes hangvételű, Endrédy Vendel életútját bemutató gondolatai zártak. A néhai apát unokahúga egyébként évekkel ezelőtt megírta „Lángolj és világíts”, Endrédy Vendelről szóló könyvét. A szombati programot a Plébánián állandó jelleggel látogatható Endrédy Vendel Emlékkiállítás megtekintése zárta. Vasárnap, Emlékkonferenciával emlékeztek az egykori pedagógusra, ciszterci szerzetesre és zirci apátra. Köszöntőjében Szalai Viktor – a népfőiskola alapítója – párhuzamot vont Közi Horváth József és Endrédy Vendel élete és sorsa között. Úgy fogalmazott: „Hiába a ragyogó elme, a bátor kiállás, az Istenhez való örök hűség – Mindszenty hercegprímáshoz fűzőfő szoros kapcsolatuk 1947-et követően előrevetítette várható sorsukat és szenvedésüket. Közi Horváth Józsefre a szeretett otthon és haza elhagyása, míg Endrédy Vendelre az embertelen kínvallatások, a magánzárka teljes elhagyatottsága várt.” Turócziné Pesty Ágnes és Dr. Párdányi Miklós elsősorban a ciszterci (mester)pedagógusról és kutatótanárról emlékeztek meg vetítéssel egybekötött előadásukban. Dr. Erdődy Gábor – betegsége miatt Póczáné Németh Alojzia népfőiskolai elnök olvasta fel előadásszövegét – gondolatai a Népi demokratikus korszak egyházpolitikájáról, mintegy fölvezették már Cúthné Gyóni Eszter témáját, aki Endrédy Vendel apát börtönben írt feljegyzései kapcsán azt vizsgálta, hogy azok hiteles történelmi források-e avagy kikényszerített vallomások? Hadarits Kálmán családtag megrázó gondolatai méltó zárása volt a kétnapos rendezvénynek. Befejezésként az agyagosszergényi Művelődési Házat megtöltő érdeklődők közös imában fohászkodtak Endrédy Vendel boldoggá avatásért:
Ó Uram,
az alázatosakon és sokat szenvedőkön keresztül ragyogtatod fel és közvetíted szeretetedet. A jóságos és a börtönökben Érted és érettünk megkínzott Vendel apát közbenjárása által áraszd reánk gyógyító szeretetedet. Vegyük észre, hogy ilyen szent emberekre van szüksége a mai kereszténységnek, hogy mi magunk, a magyar nép és a kereszténység megújuljon. A szenvedő Krisztust követő ciszterci apát példás élete által mutasd meg Istenünk szereteted hatalmát a betegeknek, a kétségbeesetteknek, a hitüket elhagyottaknak különösen a magyaroknak és az egész emberiségnek. Csak így találjuk meg az annyira keresett békét.

Az Emlékkonferencia végén Szalai Viktor bejelentette, hogy a Hadarits család beleegyezésével és támogatásával, a Közi Horváth József Népfőiskola minden év januárjában - Endrédy Vendel halálának évfordulójához kapcsolódóan - megrendezi az Endrédy Vendel matematika emlékversenyt!