„Ha új, boldog Magyarországot akartok fölépíteni, térjetek vissza gyökereitekhez, ezer éves kultúrátoknak ahhoz a csodás örökségéhez, amelynek világában egyet jelentett, kereszténynek, magyarnak és európainak lenni."

/II. János Pál pápa/

Közi Horváth József Népfőiskola Agyagosszergény

A Közi Horváth József Népfőiskola alapítói gyújtották meg a harmadik Adventi gyertyát a Templomban
A múltra építik a jövőt Agyagosszergényben
Dr. Áder János köztársasági elnök köszöntő levele az Emlékkonferenciához
Széles Sándor megyei kormánymegbízott köszöntő levele az Emlékkonferenciához
Pásztora igaz ügyeknek - Közi Horváth József születésének 110., és halálának 25. évfordulójára emlékeztek
Interjú a Magyar Katolikus Rádióban (Reggeli riport - 2013. szemptember 28.)
Szent László napi hagyományőrző búcsú Agyagosszergényben
25 éve hunyt el Dr. Közi Horváth József
Szalai Viktor ünnepi beszéde
Lezárult a Közi Horváth József Népfőiskola első tanfolyama
Szív- és érrendszeri betegségekről a Közi Horváth József Népfőiskolán
Úr Jézus nélkül nincs kultúra - Eperjes Károly népfőiskolai előadása
Ösztöndíj őrzi Közi Horváth József nevét - Növényvédelemmel indult az év a népfőiskolán
Póczáné Németh Alojzia Elnökasszony megemlékezése a Don-kanyari áttörés 70. évfordulója alkalmából. Elhangzott Fertőszentmiklóson és Fertőújlakon.
A Közi Horváth Józsaef Népfőiskola közhasznúsági jelentése - 2012

A Közi Horváth József Népfőiskola alapítói gyújtották meg a harmadik Adventi gyertyát a Templomban


A múltra építik a jövőt Agyagosszergényben

December 7-én, szombaton tartotta ez évi utolsó rendezvényét a Közi Horváth József Népfőiskola. Adventi forgatag, kiállítás, megemlékezés szerepelt a programban.
A népfőiskola idén is létrehozta Adventi forgatag elnevezésű programját, ahol csupa saját készítésű portéka talált gazdára. Az ünnepi hangulatot az óvodások, iskolások műsora, a helyi nyugdíjas klub fellépése és a férfiak karácsonyi dallamai színesítették. Kora délutántól volt látogatható az a kiállítás, mely a község XX. századi plébánosainak, tanítóinak állított emléket. Az esti szentmisét követően – melyen az óvodás gyermekek gyújtották meg a második adventi gyertyát – került megrendezésre a népfőiskola, „Múltunkra építjük jövőnket” c. emlékestje, melyen jelenlegi általános iskolás diákok (Káldy Boglárka, Márk Dóra, Sas Eszter, Menyhárt Kristóf, Szalai Dániel) idézték meg az agyagosszergényi plébánosok (a községben született, vagy ott ott szolgált), tanítók életútját, annak egy-egy jelentősebb történetét, szakaszát. Megindító visszaemlékezést hallhattak Koloszár Alfonzné, Piroska tanítónőtől, aki édesapjára, férjéra, testvérére is emlékezett, mint akik hosszú évtizedeken át oktatták, nevelték a helyieket. A mély érzelmektől sem mentes gondolatokat vastapssal köszönték meg a Művelődési Házat megtöltő érdeklődők. A rendezvény keretében emlékeztek meg a falu szülöttjéről, Csiszár József festőről is, aki tanítómesterek nélkül, saját szorgalmával fejlesztette festői képességét. Rá egykori barátja, Dr. Borbély József emlékezett. Két verssel emlékeztek a jelenlévők Horváth Gusztávra, aki egykoron az egyházasfalui Széchenyi Népfőiskola tagja volt. A „Ledőlt a kereszt a torony tetejéről”, illetve az „Emberek, sorsok, életek” c. versei bekerültek a népfőiskolai kiadványba is. Az este során ugyanis bemutatásra került a népfőiskola erre az alkalomra készített emlékkiadványa, „Múltunkra építjük jövőnket – megemlékezés plébánosainkról, tanítóinkról „ c. emlékfüzet. A rendezvény végén átadásra került az idei tanévre kiírt „Közi Horváth József Ösztöndíj”, mely a felsőoktatásban tanuló, helyi fiatalokat hivatott támogatni. Idén – csakúgy mint tavaly – az 50e Ft-os ösztöndíjat Barbély Erika a Nyugat-magyarországi Egyetem hallgatója vehette át.


Pásztora igaz ügyeknek
Közi Horváth József születésének 110., és halálának 25. évfordulójára emlékeztek

„…Határozzuk el magunkat valamennyien, hogy Isten útján járó emberek akarunk lenni. Határozzuk el, hogy tiszta emberek akarunk lenni. Talán még soha a világon nem volt olyan nagy szükség tiszta emberekre, mint napjainkban. Miért?...Mert az eszmék szörnyű zűr-zavarában, a világnézetek csatájában hamis próféták settenkedéseitől megundorodottan az emberiség öntudatlanul talán, de keresi, várja, hogy jöjjön a megváltás. Jöjjenek a megváltó emberek, akik a közönynek, a látszatkereszténységnek salakjából újra napvilágra hozzák az egyetlen megváltásnak, az egyetlen Megváltónak örök, tiszta evangéliumát. A világot nem diplomaták és nem hadvezérek, nem tudósok és filozófusok, nem gépek és nem paragrafusok, hanem a tiszta emberek fogják megmenteni. A tiszta emberek minden korban és minden társadalmi rétegben...A tiszta emberek, a tiszta társadalom, a tiszta magyarság, melynek a kereszténység nem születési véletlen, nem megkülönböztető negatívum, nem politikai jelszó és érvényesülési lehetőség, hanem boldogító igazság, nyíltan vállalt és halálig megtartott életprogram…”
Közi Horváth József 1937-ben elmondott szentbeszéde – melyet a rádió is közvetített – tárja elénk az egykori pap-politikus-író gondolkodását, életről vallott felfogását. Iránymutatás a mának és a holnapnak, és egyben a nevét viselő népfőiskola által szervezett Emlékkonferenciának. Az idén emlékezünk ugyanis meg Közi Horváth József születésének 110., és halálának 25. évfordulójáról. A szülőfalujában, Agyagosszergényben működő népfőiskola nemcsak Közi-Horváthot, de annak korát is be kívánta mutatni a szeptember 29-i rendezvényen. A temetőben lévő sír megkoszorúzását követően vette kezdetét a helyi Művelődési Házban az Emlékkonferencia. A résztvevőket Póczáné Németh Alojzia, a népfőiskola elnöke köszöntötte – egyben a konferencia levezető elnök. Hosszas taps mellett külön köszöntötték a falu egykori szülöttjét, az 1952 óta Kanadában élő Fodor Gyulát és feleségét. Könnyel telt szemekkel hallgatták meg a rendezvény kezdetén a Magyarok Világhimnuszát, majd Hámor Józsefné elszavalta Ábrányi Emil: Él a magyar… c. versét. Közi Horváth József 1935-től az újjászerveződő Katolikus Akció első országos főtitkára. Életének e szakaszát Dr. Gianone András elevenített fel, aki feldolgozta az Actio Catholica magyarországi történetének 1932-1948 közti szakaszát. Közi-Horváth AC-nál eltöltött évei alatt megírt röpiratai, több mint egymillió példányban keltek el. 1939-es országgyűlési képviselővé választásakor főtitkári posztjáról le kellett mondani. Közi-Horváth már az 1935-ös országos választások küzdelmeiben is megmérette már magát, ám az eddigi kutatások nem tisztázták, hogy miért lépett vissza már a kampányban, annak ellenére, hogy, mint a csornai körzet kereszténypárti képviselője nagy esélyesnek számított. A kor történéseit és Közi-Horváth szerepét Szalay Balázs előadásából ismerhették meg a jelenlévők. 1939-ben a Magyar Élet Pártja és az Egyesült Keresztény Párt közös listáján jutott be a Parlamentbe. Életútjának következő hat évét Szalai Viktor ismertette. Mint a népfőiskola alapítója, előadása kezdetén két levélrészletet olvasott fel, melyekkel Dr. Áder János köztársasági elnök és Széles Sándor megyei kormánymegbízott köszöntötték a konferenciát. A világháborút követő hazai, politikai eseményekből már kimaradt és tizenhat hónapi bujdosás után 1947 elején menekült külföldre. Az emigrációban gyorsan megtalálta életművének lelkipásztori és keresztény közéleti elkötelezettségből fakadó folytatását. Ezekről már Skultéty Csaba beszélt egy videó üzenetben – idős kora és egészségi állapota miatt személyesen nem lehetett jelen. Az egykori jó barát felidézte néhány közös emléküket, az emigrációs keresztény értelmiség Spiritus rectorának nevezve Közi-Horváthot.
1988-ban bekövetkezett haláláig emigrációban maradt, a München melletti Oberhachingban hunyt el. Kovács K. Zoltán visszaemlékezéseiben a következőket írta róla:„Úgy ment el az élők sorából, mint ahogy utolsó 25 évében élt, csendesen, szerényen, lelkipásztori szolgálatában készülve a találkozásra Krisztussal. Pedig voltak évek, amikor éppen a hangja, kiváló szónoki képessége jellemezte egyéniségét. Közi Horváth József halálával a ’30-as évek közepével kezdődő hazai katolikus reformkorszak erkölcsi, szociális és politikai megújulást sürgető nagy nemzedékének egyik iránymutató egyénisége távozott”– adott összegzést is egyben egy életútról az egykori politikus, újságíró.
Az Emlékkonferencián, Szarka Gábor agyagosszergényi plébános ajánlásával került bemutatásra a Közi Horváth József Népfőiskola legújabb kiadványa: „Közi Horváth József – Válogatás röpirataiból I.” c. könyv. A kötetben – mely az Alpokalja-Ikva mente Leader Egyesület támogatásával készült el-: A mocsoktalan házasság (1935); a Nemzetiszínű pogányság (1937); a Magyarország és Nyugateurópa politikai kapcsolatai (1960) című írásokat gyűjtötték egybe. A szervezők Közi Horváth József írásaiból, róla szóló cikkekből, korát bemutató kiadványokból, könyvekből egy kiállítással is készültek az Emlékkonferenciára.


Interjú a Magyar Katolikus Rádióban (Reggeli riport - 2013. szemptember 28.)


Szent László napi hagyományőrző búcsú Agyagosszergényben

Gazdag programmal várta a Közi Horváth József Népfőiskola vendégeit Agyagosszergénybe június 30-án, vasárnap a Szent László napi hagyományőrző rendezvényére. A népfőiskola célja, hogy felhívja a hagyományőrzés fontosságára a lakosság figyelmét. Jankovics Annát idézve: "Bárhogyan is van, akár divatként, akár szívből cselekszi a hagyományok őrzését az egyén, az mindenképpen jó, mert megismerünk dolgokat, életünk részévé válik, valódi ékkel díszíti lelkünket, környezetünket, és talán eljutunk addig is, hogy beleépül életszemléletünkbe, ami még fontosabb a gyermekeinkébe is!”
Az ünnep a Szent László templomban megtartott szentmisével vette kezdetét. Az orgona kíséretében felcsendülő ének ...László királynak,vitéz lovagságát...az ódon falakon túl is hallatszott,ki a templom előtti térre,ahol már az Énekes Lenke Hagyományőrző néptánccsoport férfitagjai készülődtek a fellépésre. A szentmisét követően - a hagyományokhoz híven- a verbunkos tánc eljárásával igazi búcsúi hangulat keletkezett.
A Művelődési Házban dr. Barsi Ernő néprajzkutató, zenepedagógus – két nappal korábban ünnepelte 93. születésnapját - nyitotta meg a „Múltidéző” című kiállítást. Méltatta a hagyományőrzés szerepét, nagydolognak tartva, hogy egy ilyen kis faluban Népfőiskola működik. Lányával Rábaközi dalcsokrot adtak el, melyet ő maga kísért hegedűn.
A megnyitó keretében Póczáné Németh Alojzia, a népfőiskola elnöke Kolmon Klári tanítót köszöntötte abból az alkalomból, hogy 60 évvel ezelőtt vette át tanítói oklevelét. A gyémántdiplomás tanítónő könnyeivel küszködve köszönte meg az elismerő szavakat.
Az egész napos kiállítás folyamatosan vonzotta az érdeklődőket. A régi idők képeiből (több mint 400 fotó) készült bemutató valóban múltidézésre fogta az embereket. A képek által (falukép, óvoda, iskola, egyházi események, katonaság, regruták, munkaalkalmak, sport) megelevenedett a község elmúlt 100 éve.
A délutáni órákban a futballpályán a Szkíta Sólyom Baranta Egyesület tagjai botos pár- viadalokkal, ostoros mutatványokkal kápráztatták el a közönséget. A műsor után a gyermekek is megbizonyosodhattak arról, hogy bizony nem egyszerű "megszólaltatni ezt az ősi eszközt.
A program részeként került bemutatásra a fertőszentmiklósi iskola kisdiákjai által színpadra vitt: A Kányaleves című színjáték. Egy régi szergényi történetet mutattak be, ami nemcsak a gyerekek tetszését nyerte el.
Egész délután a Templom téren különböző népi mesterségek (csuhéfonás, kovács, bőrdíszműves, kürtöskalácsos) mutatkoztak be, lehetőséget kínálva annak elsajátítására.
A rendezvény – mely a nap során több száz érdeklődőt vonzott - a hagyományápolás jegyében, az elmúlt évben életre hívott, Legényavatással zárult.


25 éve hunyt el Dr. Közi Horváth József

Napra pontosan, 25 évvel halála után, 2013. május 26-án emlékeztek meg az agyagosszergényi temetőben Dr. Közi Horváth Józsefről. Az egykori pap, politikus, író 41 évi emigrációt követően, a németországi Oberhachingben hunyt el ezen a napon.
Szentháromság ünnepe egyben a Hősök Napja is volt, hisz hosszú évek óta május utolsó vasárnapján az első és második világháború hősei tiszteletére hajtunk fejet. Az ünnepi szentmisét követően, a temetőben lévő Haranglábhoz vonultak a hívek, ahol imával, koszorú elhelyezésével emlékeztek meg a magyar hősök emlékünnepén.
Ezt követően átmentek Közi Horváth József sírjához, ahol a nevét viselő népfőiskola szervezésében került sor megemlékezésre. Hámor Józsefné elszavalta Kecskési Tollas Tibor: Testamentum c. versét. Ünnepi beszédet mondott Szalai Viktor újságíró, népfőiskolai alapító, aki Közi-Horváth életének jelentősebb állomásait idézte fel.„Közi Horváth József halálával a ’30-as évek közepével kezdődő hazai katolikus reformkorszak erkölcsi, szociális és politikai megújulást sürgető nagy nemzedékének egyik iránymutató egyénisége távozott”– idézte Kovács K. Zoltán. Beszéde végén Közi Horváth József gondolatait ajánlotta a jelenlévők figyelmébe:„Életünk példájával mutassuk meg, hogy őseinknek nem vagyunk méltatlan utódai, mert ma is töretlenül él bennünk eleink alázatos hite, tiszta erkölcse és áldozatos hazaszeretete.”
A megemlékezés koszorú elhelyezésével és a Szózat eléneklésével zárult.
A népfőiskola idén szeptemberben emlékkonferenciával emlékezik meg névadója születésének 110. évfordulójáról.


Lezárult a Közi Horváth József Népfőiskola első tanfolyama

Négy hónapos intenzív német nyelvtanfolyam ért véget a Közi Horváth József Népfőiskolán. Több mint negyvenen kezdték el januárban a tanfolyamot, és huszonöten fejezték azt be. A tizennégy órás tematikából álló kurzus végén a hallgatók megismerkedtek a munkához szükséges -, az idővel kapcsolatos kifejezésekkel, elsajátították a lakással, házzal kapcsolatos szóanyagot, tanultak az évszakokról, étkezési szokásokról, de a német nyel nyelvtani fogalmai is bekerültek az óraszámba.
A tanfolyam célja az volt, hogy az érdeklődők – itt a határ mellett élők – elsajátítsák a német nyelv alapvető kifejezéseit, megtanulják a legszükségesebb szavakat, azért, hogy akár vásárlás, akár idénymunkasorán meg tudják érttetni magukat a helyiekkel.
A népfőiskola köszöni a helyi óvodának, hogy helyet biztosított számukra az órák megtartására. Az idegen nyelvű tanfolyamot elvégzett népfőiskolások, oklevelet vehettek át a záró alkalomkor.


Szív- és érrendszeri betegségekről a Közi Horváth József Népfőiskolán

Április 14-én, vasárnap folytatta előadássorozatát a Közi Horváth József Népfőiskola. A téma ezúttal az egészségügy, a szív- és érrendszeri betegségek volt. Az agyagosszergényi Művelődési Házat ismét megtöltötték az érdeklődök, közel százan hallgatták Dr. Kiss Zsuzsanna kardiológus előadását. A kapuvári Lumniczer Sándor Kórház belgyógyász főorvosa állandó vendég a népfőiskolai rendezvényeken. Előadása elején rögtön aktualizálta a témát, hisz a szív- és érrendszeri betegségek a vezető halálok napjainkban. A leggyakoribb CV betegségek: - a koszorúér-betegségek (szívelégtelenség); - a stroke; - a perifériás érbetegség – részletezte a főorvos asszony. Statisztikai adatokat közölve elmondta, hogy a magas vérnyomással kezelt betegek aránya az Európai Unióban 38-55%, míg Magyarországon a megfelelően kezelt betegek aránya kb. 30%! A célvérnyomás (120/80 Hgmm) eléréséhez 2-3 gyógyszer alkalmazása szükséges – fogalmazott a kardiológus, aki négy fő szempontot határoz meg ideális vérnyomáscsökkentőnek: - kevés mellékhatás; - hatékony; - kedvező ár; - 24 órás hatás. Hangsúlyozta: a magas vérnyomás betegségektől nem elválaszthatók a cukorbetegségek. A legfrissebb adatok szerint, jelenleg 200 millió cukorbeteg él a Földön, számuk 2025-re eléri az 500 milliót. Dr. Kiss Zsuzsanna vetítéssel egybekötött előadása vércukor- és vérnyomásméréssel zárult.


Úr Jézus nélkül nincs kultúra
Eperjes Károly népfőiskolai előadása

Meg kell érteni a kultúrához vezető utat – kezdte a Közi Horváth József Népfőiskolán tartott előadását Eperjes Károly, melynek „A kultúra felelőssége” címet adta.
Morál és Bölcselet - előbbi a Bibliára, utóbbi pedig Arisztotelész Póétika című művére épül. Szív és Agy harmóniája – Szívre nevelni kell, az Agyra okítani, e kettőből lesz a tanítás – adott vázat előadásának beszéde elején a Kossuth-díjas művész.
Szembe állította egymással az Istentörvényűséget és az Öntörvényűséget, avagy a Személyiséget az Egyéniséggel. A fiatalabb hallgatók kedvéért két irodalmi alkotással érzékeltette mondandóját: A Pinokkió Istentörvényűségre nevelés, ellenben a Harry Potter nem más, mint hülyítés.
Meglátása szerint a Magányos ember, harmóniában van Istennel; azonban az Egyedüllét, az Istentől való elszakadást jelenti. Magunkért vezekelni, másokért engesztelni kell – fogalmazott Eperjes Károly, hozzátéve: mindkettő két pillérre épül: ima és böjt.
Önmegtartoztatás nélkül nincs kereszténység!
„Végső küzdelmét vívja az élet kultúrája és a halál civilizációja. Hihető küzdelem folyik, csak nem mindegy hova áll az ember. Tessék beszállni a kultúra mellé! – hangoztatta az agyagosszergényi Művelődési Házban megtartott teltházas előadásában.
Isten rajtad: végtelen könny; Isten benned: végtelen mosoly – elmélkedett Weöres Sándor egysoros versével, jelezve, hogy ez a nagy lehetőségünk van: Isten arcán könnycseppek leszünk, vagy mosoly!
A rózsafüzér a tökéletes teológia!
A rózsafüzér az edzés, a szentmise a meccs – vezette fel előadása záró részét, amikor egy olvasó segítségével irányította a több mint százfős hallgatóság figyelmét a rózsafüzér mindennapos imádkozására.
Úr Jézus nélkül nincs Kultúra!
Úgy, hogy nem csak Hajrá, de Ébresztő is!


Ösztöndíj őrzi Közi Horváth József nevét
Növényvédelemmel indult az év a népfőiskolán

Német nyelvtanfolyammal, Ösztöndíj odaítéléssel és előadással indult a 2013-as esztendő a Közi Horváth József Népfőiskolán.
Az idei évben bővítette működési körét a népfőiskola. Január 24-én, 45 fővel német idegen nyelvű tanfolyamot indított. Egy támogatónak köszönhetően a résztvevők díjmentesen vehetnek részt a képzésen, mely négy hónapon keresztül tart. Május végéig három csoportban, mindenki 13 órán vesz részt. A tanfolyam tematikája lehetőséget ad egy alapfokú nyelvvizsga letételéhez. A résztvevők szinte minden korcsoportban (20-55 évesig) képviseltetik magukat.
Január 27-én, vasárnap tartotta első rendezvényét a népfőiskola az agyagosszergényi Általános Iskolában. Átadásra került első alkalommal a Közi Horváth József Ösztöndíj Pályázat, mely a felsőoktatásban tanuló, helyi diákok részére került kiírásra. A 2012/2013. tanév 2. szemeszterére odaítélt 25.000 Ft-os ösztöndíjat Barbély Erika, a Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi karának matematika szakos hallgatója nyert el. Az oklevél átadásakor Póczáné Német Alojzia elnök hangsúlyozta: Bízom benne, hogy Ő is azon emberek közé tartozik majd, akik a megszerzett tudást, műveltséget, tapasztalatot átfogják adni és remélhetőleg itt, Agyagosszergényben is!
A népfőiskola idei első előadója Dr. Varga Mária növényvédelmi szakember volt, aki a „Biológiai módszerek a növényvédelemben” címmel tartott előadást. Közel egy órás előadását egy Ószövetségi példával kezdte, miszerint az Úr Isten teremtette az embert, édenkertbe helyezte, hogy művelje és őrizze azt. „Tehát a művelés kötelességünk, az őrzés felelősségünk” – fogalmazott. Többek közt olyan érdekességeket hallhatott a több mint 50 érdeklődő, hogy a Colorado-bogar a saját vidékén nem számít kártevőnek, mert ott él egy természetes ellensége, egy poloska faj. De az amerikai kukoricabogár hazájában is a legkártékonyabb, pontosan azért, mert nincs természetes ellensége. Héderváron pedig szobrot emeltek a burgonyabogárnak, mert hazánkban ott találkoztak vele először.
Az előadás külön részét képezte a szelídgesztenye kéregrák nevű betegség elleni biológiai védekezés. A biológiai védekezés nem ördögtől vett szöveg – mondta az előadó. Hazánkban 1968-ban, Zala megyében találták meg az első fertőző fajt, mely folyamatosan észak felé terjedt. Sopron és térségébe az 1990-es évekbe érkezett meg. Fertőszentmiklóson a fertőzöttség 80-90%-os volt – hangsúlyozta Dr. Varga Mária. 1996-2001-ig végeztek oltásokat, melyeknek köszönhetően 95%-ban meggyógyultak a fák. „Én azt hiszem, az ember életében egyszer történik ilyen, hogy ekkora siker övezi a munkáját” – mondotta Dr. Varga Mária. A témánál előszeretettel ajánlotta a népfőiskola egyik alapítójának, Hadarics Kálmánnak a szakanyagát.
Pilinszky Jánost idézve fejezte be előadását, azaz „Csak a mag halála szökken szárba és hoz termést”, vagyis, ahhoz, hogy terményt kapjunk a magnak meg kell halni.